Quiz: På fallrepet

OM SVARTEDAUDEN: Minette Walters (foto: Roland Walters)

Alt har en slutt, også i litteraturen. Klarer du 12 rette?

Quiz: På fallrepet

Året 2021 nærmer seg slutten, og tema for dagens quiz er nettopp det: Avslutninger og ender.