QUIZ: Kjenner du boka på omslaget?

Hvilken bok er dette igjen?

Kjenner du lusa på gangen, eller rettere: boka på omslaget?

I denne quizen vil du få presentert biter av bokomslag, kjenner du dem igjen?