Prisdryss til oversettere

Oversettelser både til og fra norsk hedres med priser.

Eva Kaneva (bildet) får NORLAs oversetterpris på 20.000 kroner for oversettelser fra norsk til bulgarsk, mens Pål H. Aasen får Bokhandelens sakprosapris til oversettere på 50.000 kroner. 

 

Ifølge statuttene skal Bokhandelens sakprosapris gå til et ungt oversetterskap som har utmerket seg. Det har Pål H. Aasens, ifølge juryen, som har bestått av oversetter og forfatter Eve-Marie Lund,  Arnhild Skre, sakprosakritiker i NRK og forfatter, samt Espen Søbye, sakprosakritiker i Morgenbladet og forfatter.

Det er fjerde gang prisen blir delt ut.

 

«Den hvite oljen»

Dette skriver juryen blant annet: «Pål H. Aasen får prisen for sin uredde omgang med en annen uredd forfatter, nemlig Roberto Saviano, og boken ZeroZeroZero – Hvordan kokainen styrer verden.  Noen mennesker betaler en høy pris for sitt mot. Den italienske forfatteren Roberto Saviano er et slikt menneske. Saviano ble verdenskjent med boken Gomorra som utkom i 2006 (på norsk i 2008), der han fulgte mafiaen i Napoli. Siden har han måttet leve med konstant politibeskyttelse. Han lar seg imidlertid ikke skremme. Hva er det som forener verdens mafiaer? Hva er det som smører verdensøkonomien og holder liv i bankene? Ifølge Saviano er det kokain, den såkalte ”hvite oljen”.

Dette er en svært krevende tekst å oversette, både det å bevare den personlige stilen, metaforbruken og dramaturgien, i tillegg til det levende og varierte språket. Oversetteren har klart å overføre disse kvalitetene til en norsk tekst der det knapt merkes at boken er skrevet på et helt annet språk.»

 

image001 (4)
Prisvinner: Pål H. Aasen

Tungt arbeid

–Dette var en bok det var ekstra vanskelig å oversette, sier prisvinneren selv. – Normalregisteret i norsk og italiensk er så forskjellig, og Saviano er en forfatter som ikke holder noe tilbake, så jeg måtte gjøre en del med teksten for at den skulle flyte godt. Hadde jeg oversatt mer direkte, ville det antagelig ha blitt for sentimentalt på norsk. Så jeg tok ofte relativt frie valg i forhold til originalformuleringene. Boka er forhåpentligvis blitt lettlest, men det var tungt arbeid å komme dit, forteller oversetteren.

 

Aasen oversetter både fra tysk, engelsk og italiensk, og både skjønnlitteratur og litterær sakprosa. Han har både studert og undervist ved studiet i skjønnlitterær oversettelse ved Universitetet i Oslo. Han underviser for tiden i norsk for fremmedspråklige og har tidligere vært norsklærer ved Universitetet i Roma.

 

Norsk til bulgarsk

Samtidig med at Aasen får pris for oversettelser til norsk, får bulgarske Eva Kaneva pris for oversettelser fra norske til bulgarsk. Det er NORLA (Norwegian literature abroad) som deler ut den prisen. I år for tiende gang.

«Vi ser frem til at Eva Kanevas virke vil bidra til at enda flere norske forfattere oversettes til bulgarsk, så vel klassikere som samtidsforfattere. Vi gratulerer Eva Kaneva med NORLAs oversetterpris 2015», skriver NORLA i en pressemelding.

Prisen deles ut årlig til en oversetter av norsk litteratur, og ble innstiftet for å rette søkelyset mot hva utenlandske oversettere gjør for norske bøker. Den skal ifølge statuttene tildeles et ungt oversettertalent, og den er ment å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Prisen går annethvert år til oversettere av faglitteratur og skjønnlitteratur. Årets pris er viet skjønnlitteraturen, og prispengene kommer fra tidligere NORLA-direktør Kristin Brudevolls fødselsdagsfond.

 

Ibsen, Undset og Nesbø

Eva Kaneva er født i Bulgaria i 1985 og har en mastergrad i oversettelse og nordisk litteratur fra universitetet i Sofia. Blant forfatterne hun har oversatt er Henrik Ibsen, Sigrid Undset, Karin Fossum, Anne Holt, Jo Nesbø, Hilde Hagerup og Endre Lund Eriksen.

Hennes oversettelse av Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter er blitt lovprist av mange som en originaltro gjengivelse av trilogiens historiske og emosjonelle atmosfære på variert og rikt bulgarsk.