Ossietzkypris til Sidsel Wold

Norsk PEN gir årets Ossietzkypris til journalisten Sidsel Wold.

«Hennes reportasjer preges av bred kunnskap, god kjennskap til regionen og presise observasjoner i møte med mennesker, enten de utøver makt eller er ofre for voldsbruk og brutalitet,» heter det i begrunnelsen for hvorfor PENs styrevelger å gi årets pris til nettopp Sidsel Wold.

 

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen deles årlig ut til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.  Prisvinner skal ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken.

 

Engasjement og innlevelse

Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag denne uka.  I sin begrunnelse sier styret blant annet:

«I flere år har Sidsel Wold rapportert fra Midtøsten og særlig om Israel-Palestina konflikten.  Med engasjement, innlevelse, gode kunnskaper og omfattende kontaktflate har hun bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen av konfliktene og utviklingen i området.»

 

Møter enkeltmennesker

«Norsk PEN vil understreke hennes evne til å formidle møter med enkeltmennesker og deres liv. Historier som er vesentlige for å forstå lange linjer, sterke følelser og konkrete konsekvenser av politisk maktspill. Samtidig som Sidsel Wold utsetter seg selv for fare, behersker hun den vanskelige kunsten å være krigsreporter med et bredere perspektiv enn dekning av de enkelte aksjoner og reaksjoner. Hennes reportasjer preges av bred kunnskap, god kjennskap til regionen og presise observasjoner i møte med mennesker, enten de utøver makt eller er ofre for voldsbruk og brutalitet.»

 

Mot og integritet

Sidsel Wold berømmes for sitt mot og sin integritet: «I denne type sensitive konflikter er det umulig ikke å bli utsatt for kritikk.  Men når kritikken mot en sannhetssøkende journalist tar form av hets og trakassering, har kritikerne gått langt over grensen.»

Som forfatter har Sidsel Wold blant annet skrevet Checkpoint: En beretning fra Midtøsten (Gyldendal, 2006)

 

 

Foto: Litteraturfestivalen.