Ny direktør i Aschehoug

Åse Ryvarden pakker ned kontoret i Det Norske Teatret i oktober, går førti meter inn på Sehesteds Plass og til høyre.

Dermed blir det igjen en Ryvarden på Sehesteds plass etter at søster Ingrid Eia Ryvarden i fjor forlot Gyldendal til fordel for Pilar. Det er enda mer forlag i familien:

Far Leif Ryvarden driver et lite forlag hvor han utgir vitenskapelige publikasjoner innen mykologi, læren om sopp. Bror Einar er ombrekker for bøkene. Den tredje søsteren, Gunhild, er ikke i forlagbransjen – ennå.

TIL LITTERATUREN: Åse Ryvarden har bred forlagsbakgrunn og går fra Det Norske Teatret, hvor Edvard Hoem feiret sin syttiårsdag i mars. (Foto: Siren Høyland Sæter)

– Åse Ryvarden er særdeles dyktig og en erfaren leder i kultur og mediefeltet. Vi er svært glade for å få henne med på laget i Aschehoug. Hun vil tilføre kompetent ledelse og kraft som vil komme både forfattere og forlag til gode, sier forlegger og konsernsjef Mads Nygaard.

Åse Ryvarden (55) er utdannet filolog ved Universitetet i Oslo. Hun startet sin forlagskarriere i Aschehoug forlag, og har siden jobbet som både redaktør, forlagssjef og faktadirektør i Cappelen. I 2006 ble hun direktør ved Riksteatret, og er i dag direktør ved Det Norske Teatret.

– Det er et stort privilegium å få komme til Aschehoug. Jeg ser fram til å få være med på å videreutvikle Norges fremste litterære forlag, i samarbeid med høyt kompetente medarbeidere og i tett dialog med forfatterne. Aschehoug har bygd sin posisjon på evnen til å ivareta og utvikle forfatterskap, med høye ambisjoner på forfatternes vegne, sier Åse Ryvarden i pressemeldingen.