Norli blir medlem i Handelens Miljøfond

Johan Baklund, Administrerende direktør i Norli. (Foto: Norli)

Norlis butikker blir en del av miljøfondets storsatsing.

– Handelens Miljøfond er organisert på en måte der midlene kanaliseres direkte ut i gode, bærekraftige prosjekter. Dette er helt på linje med hvordan vi i Norli liker å jobbe. Vi er imponert over de gode resultatene miljøfondet har oppnådd, og ser fram til å bli med på dugnaden, sier Norli-sjef Johan Baklund.

Norli og de andre medlemmene gir 2 kroner per plastpose til fondet. Midlene Handelens Miljøfond får inn, er øremerket tiltak for å løse plastproblemer. Medlemmene er på den måten med på å støtte et bredt spekter av ulike miljøprosjekter.

Et medlemskap med effekt

I desember annonserte Handelens Miljøfond at 100 millioner plastposekroner blir delt ut til 139 ulike prosjekter, som blant annet skal gå til å lage gjenbrukbare fiskekasser og engasjere ungdommer som ønsker å finne bedre løsninger. 88 millioner ble også tildelt Norges Fotballforbund, for tiltak mot spredning av gummigranulat på norske fotballbaner.

Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond. (Foto: Handelens Miljøfond)

– Totalt har midlene fra våre medlemmer for eksempel bidratt til at over 2 000 mil og 8 000 tonn plast er ryddet vekk fra kysten vår. Å være medlem utgjør en stor forskjell for miljøet, og vi er veldig fornøyde med å få en viktig bidragsyter som Norli med på laget, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Om Handelens Miljøfond

  • Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017 og er Norges største private miljøfond.
  • Fondet er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast, og midlene kommer fra medlemmene som betaler 2 kroner for hver plastbærepose de omsetter i Norge.
  • Midlene er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål som er å redusere mengden plastbæreposer, forebygge og fjerne plastforsøpling, og bidra til redusert plastbruk og sirkulær plastøkonomi.
  • Dagens medlemmer omsetter rundt 90 % av alle plastbæreposer som omsettes i Norge, og representerer mer enn 11 000 utsalgssteder. Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder og enkeltbutikker.