NORLAs direktør Margit Walsø og Bokmessen i Leipzigs direktør Oliver Zille signerer gjestelandsavtalen for 2025