Michael Stilson mottar Uprisen i 2019_Foto_Vibeke Røgler