Mindre litteraturkritikk i Norden

Nordmenn og dansker har allerede gjort opp sine minus-regnestykker. Nå var det svenskenes tur.

Tidligere har både danske Information og vår egen Klassekampen kartlagt hvordan det står til med kulturanmelderiet i de største avisene i sine respektive land. Dessverre med nedslående resultat. Det totale antallet kulturanmeldelser i Danmark har blitt redusert med 40 prosent de siste ti årene. I Norge er antallet mer enn halvert, ifølge Klassekampen. Sistnevnte fasit til betydelige protester fra Dagbladet, som mente undersøkelsmetoden var utdatert i og med at den kun tok for seg papir – og ikke anmeldelser som var publisert på nett.

Nå har Aftonbladet Kultur gjort tilsvarende undersøkelse i Sverige. Og selv om broderfolket kommer bedre fra det, ender man også der i minus. En reduksjon på 21 prosent ender man med når man sammenligner månedsperioden 15. august – 15. september 2017, med tilsvarende periode i 2007.

Utvikling i kulturkritikk 2007 – 2017 (Aftonbladet / Grafikk: Paul Wallander)

Det er de to norskeide avisene, Schibsted-publikasjonene Svenska Dagbladet og Aftonbladet, som trekker ned – i «Svenskan» var reduksjonen på over 40 prosent. Men utviklingen i de to øvrige storavisene sørger for at litteraturen opplever en atskillig sunnere utvikling enn det øvrige kultur-anmelderiet i Sverige. I Expressen har man faktisk en viss økning i antall bokanmeldelser, og i Dagens Nyheter er antallet betydelig større – fordi man i mellom de to nevnte årene har innført et nytt bokbilag.