Trygve Riiser Gundersen – Siv Dolven

Haugianerne cover
Kniven i ilden