Marta Norheim: Suksess til besvær

«Innkjøpsordninga for ny litteratur på norsk er så vellykka at suksessen er i ferd med å undergrave heile systemet. Noko må gjerast, men ein blå kulturrådsrevolusjon er ikkje vegen å gå,» skriv Marta Norheim på nrk.no.

«Men først og sist: dette handlar ikkje om å spare statlege kroner, fem millionar er ingenting på eit kulturbudsjett, innkjøpsordninga er ein utruleg billeg måte for eit lite land å sikre seg ein rik og levande litteratur,» skriv Norheim.