Malkenes-bok om Oslo-skolen

Simon Malkenes kommer med ny bok på Manifest denne høsten.

Det ble svært høy temperatur i kjølvannet av Simon Malkenes’ deltagelse på Dagsnytt 18 tidligere i år. Her uttalte Malkenes seg kritisk om karakterbasert opptak i videregående skole i Oslo og mente at dette fører til at elever med faglige og sosiale utfordringer blir overrepresentert ved noen få skoler. Debatten som fulgte var eksplosiv.

Malkenes-saken

Malkenes ble deretter varslet om at det var opprettet personalsak mot ham. I et opprop i mai skrev 363 lærere i Oslo-skolen at lærere må kunne peke på negative sider ved skolesystemet uten frykt for represalier. Mange støtteerklæringer fulgte, også på lederplass i landets største aviser. Malkenes ble gitt varslerprisen Stockmanns Hammer for sitt «modige bidrag til å reise debatt om norsk utdanningspolitikk og situasjonen i Oslo-skolen» og Fritt Ords Honnørpris for sitt «kritiske søkelys på manglende ytringskultur i Oslo-skolen».

Nå har Simon Malkenes’ skrevet det som ifølge forlaget er en brannfakkel av en bok, spennende som en detektivroman og grundig som en doktorgrad.

«Barneeksperimentet»

Boken bærer enn så lenge arbeidstittelen «Barneeksperimentet». Hva kan vi så vente oss når boken foreligger i oktober?

Forlaget Manifest sirkler inn bokprosjekt på følgende vis: «Boka viser oss 2000-tallets skolepolitikks vekst og fall. Malkenes har jobbet med materialet gjennom flere år, og gravearbeidet er en viktig del av opptakten til det som i media har blitt hetende Malkenes-saken. Vi får også høre mer om hva som egentlig skjedde mens den betente saken pågikk.

PRISET: Tidligere iår fikk SimonMalkenes Fritt Ords Honnørpris. Til høsten er han bokaktuell. (Foto: Siri Vaggen Olsen / Fritt Ord)

Boka forteller historien om hvordan barna i Oslo-skolen de siste 20 årene har vært utsatt for et ideologisk skoleeksperiment. Man var overbevist om at eksperimentet skulle utligne sosiale forskjeller og løfte frem barna som trengte det mest. I den nye konkurranseskolen skulle lærerne bli mer effektive og barna lære mer. Middelet var et nytt styringssystem som krevde regnskapsplikt av lærere og rektorer. Det gjorde testing og ekstern kontroll av læring til skolens kjerne.»

«Satsing på friksjonsfrie barn»

Videre: «Det nye regimet ble påtvunget skolen ovenfra. Det gav kjente bieffekter som segregering, forsterking av sosiale forskjeller, prøveøveundervisning, resultatinflasjon og satsing på friksjonsfrie barn.

Hvilke konsekvenser har eksperimentet hatt for skolebarna? Hvem har tjent og hvem har tapt på det skolepolitiske eksperimentet? Hvordan lokket man foreldre og barn til tro at alt var helt fantastisk?  Og hvorfor nekter en å lytte til lærere, elever og foreldres egne erfaringer?»

Simon Malkenes er litteraturviter og lektor og har siden 2005 arbeidet ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Malkenes har tidligere utgitt bøkene: Apokalypse nå igjen? (Samlaget 2008) om forestillinger om verdens undergang, Apokalypse Oslo (Samlaget 2012) om høyreekstrem retorikk før og etter terroren 22. juli 2011, Ta grep! Klasseleiing i praksis (Samlaget 2012) og Bak fasaden i Osloskolen (Res Publica 2014).