Lest Bibelen i det siste?

Foto: Newswire

Én av ti nordmenn har lest hele Bibelen. Mens 17 prosent ikke har lest i den i det hele tatt.

Én av ti nordmenn har lest hele Bibelen, ifølge en ny spørreundersøkelse. Sørlendinger er de flittigste leserne.

 

Det er meningsmålingsselskapet YouGov som har samlet inn tallene på oppdrag for Nordisk bibelmuseum, og ti prosent av de spurte svarer at de har “lest Bibelen fra perm til perm”.

42 prosent sier de har lest deler av Bibelen, 30 prosent har så vidt tittet i Bibelen, mens 17 prosent av de spurte ikke har lest i Bibelen i det hele tatt.

– At forholdsvis få har lest hele Bibelen fra perm til perm, henger nok sammen med at folk flest nok er vant til å få innholdet i Bibelen presentert i andakter og prekener i stedet for gjennom utstrakt lesing av selve boken, sier dr. theol. Anders Martinsen, medforfatter av boken Bibelen i populærkulturen (2014), til nyhetsbyrået Newswire.

 

Sørlandet sterkest på bibellesning

Menn og kvinner er noenlunde likt fordelt når det gjelder bibellesning, mens eldre mennesker leser mer i Bibelen enn yngre. Og ikke overraskende er det Sørlandet som står sterkest i landet når det gjelder lesing av Bibelen. Blant sørlendingene er gjennomsnittet for dem som har lest hele boken på 14 prosent, mens snittet altså er ti prosent på landsbasis.

– Bibelens synkende popularitet blant yngre henger nok sammen med en generell lavere interesse for religiøse spørsmål i vår tid. Vi lever også i et mer flerkulturelt samfunn, sier Rune Arnhoff, initiativtager til Nordisk bibelmuseum, som etter planen åpner i Oslo våren 2018.

 

Har formet språket vårt

Arnhoff påpeker den betydningen Bibelen har hatt opp gjennom historien.

– Den var blant annet avgjørende for å forme språket vårt. I noen land hadde de ikke noe skriftspråk før Bibelen kom på deres eget språk, sier Arnhoff.

Han anbefaler folk som vil prøve seg på boken å begynne med det kjente.

– Man kan for eksempel begynne med praktiske råd fra Ordspråkene, lese om Abraham, David og Salomo, eller kanskje Bergprekenen, som er en fantastisk tale.

De mest fargerike og spennende deler av Bibelen er ifølge Arnhoff Johannes’ åpenbaring og Daniels bok.

– De får senere tiders fortellerkunst til å blekne når det gjelder billedbruk, sier han.