Fiksdal

Forlegger Widar Løw Trondsen og forlagskonsulentene Arild Nicolaysen og Hege Terese Fjæra
Torkelsen