Mamma på sjukehuset i «Eit hjarte til jul», illustrert av Line Renslebråten.

Line Dybedal