Inga Bolstad ny riksarkivar

Inga Bolstad etterfølger Ivar Fonnes som riksarkivar.

Inga Bolstad er i statsråd utnevnt til Riksarkivar og leder for arkivverket. Bolstad etterfølger Ivar Fonnes som fratrådte 1. juni da han fylte 70 år.

Inga Bolstad (f. 1966) har de siste 14 årene hatt lederstillinger i Skatteetaten. Først var hun avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 har hun vært direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Hun har hele tiden vært en del av skatteetatens toppledelse og har hatt ansvar for både organisasjonstjenester og en større reorganisering i etaten.

 

Tung erfaring

– Både Bolstads bakgrunn og personlige egenskaper gjør at hun vil beherske oppgavene og utfordringene som riksarkivarstillingen byr på. Hun har tung og relevant erfaring som leder fra en stor, kompleks og viktig samfunnsinstitusjon. Dessuten har hun hatt ansvar for å lede store omstillingsprosesser, sier kulturminister Thorhild Widvey.

– Dessuten gleder deg meg at vi endelig kan ønske velkommen den første kvinnelige norske riksarkivaren i historien. Det er sannelig på tide, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 

280 årsverk

Det statlige Arkivverket er en landsomfattende etat og har Riksarkivet i Oslo som sentralinstitusjon. Riksarkivaren er leder både for hele etaten og for Riksarkivet. I tillegg til Riksarkivet består virksomheten av åtte statsarkiver med regionalt avgrensede ansvarsområder, Samisk arkiv og interimsorganisasjonen Norsk helsearkiv. Arkivverket omfatter rundt 280 årsverk, og 160 av disse ligger til Riksarkivet.

Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.

 

Bildet: Inga Bolstad (t.v.) og kulturminister Thorhild Widvey (Foto: KUD / Marius Bakke).