Har åtte Nobel-navn i år

TO PRISER: Torsdag neste uke får vi vite hvem som får prisene. Nobelkomiteens arbeide er allerede påvirket av alt ståket i Svenska Akademien.

Ingen lekkasjer ennå, men det et helt spesielt år for Nobelprisen i litteratur.

Torsdag neste uke skal dørene slås opp og en ventende verdenspresse får navnet på TO på nobelprisvinnere i litteratur. Allerede i fjor vår varslet Svenska Akademien at det ikke ble noen pris i 2018, men to i 2019.

Svenska Akademien ikke klarte å organisere seg og drive sitt arbeid mens det raste rundt dem. Manne- og kvinnefallet var stort i Svenska Akademien og Jean-Claude Arnault ble dømt for to voldtekter blant mange flere påståtte overgrep. Han var også mistenkt for å ha lekket vinnerne systematisk gjennom flere år. Arnault var ikke medlem, men gift med Kristina Frostenson som også måtte forlate sin stol til slutt.

Åtte, mot normalt fem

Vi er inne i oktober. I et normalt år er man nå nede i fem kandidater eller færre. Tidsløpet er slik: Innen 31. januar må forslagene på prisvinnere være kommet inn, helst med en begrunnelse. Forfattere har ikke anledning til å foreslå seg selv, men professorer og institusjoner og andre som er betydningsfulle for litteratur og lesing, inviteres til å komme med forslag. Det pleier å være rundt 300 slike forslag hvert år.

Så trer Nobelkomitéen i kraft. Den består i år av Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde, Kristoffer Leandoer, Kristina Lugn, Anders Olsson, Henrik Petersen, Gun-Britt Sundström, Jesper Svenbro og Per Wästberg.

Først lages det en langliste. I april var listen nede i 20-25 kandidater, som igjen ble silt ned til fem innen sommerferien. Siden det deles ut to priser i år, valgte man å stå igjen med åtte navn i stedet for de fem vanlige.

Den korte listen ble presentert for alle medlemmene i Svenska Akademien. Da begynte den møysommelige prosessen med lesing av forfatterskap og diskusjoner. Medlemmene måtte også skrive utførlige begrunnelser for hvem de mener bør få prisen.

Flere å stemme over

Gjennom tre møter denne uken skjærer man bort navn og torsdag om en uke møtes medlemmene Svenska Akademien klokken 11:30 for å stemme. I et normalår skal det gjenstå to kandidater å stemme over. I år blir det nok flere.

Vinneren må ha over halvparten av stemmene blant medlemmene i Svenska Akademien. Hvis alt er greit og man raskt finner en vinner, blir det pause til klokken 13:00 da navnene offentliggjøres.

To mottakere i 2019 åpner også for kompromisser og hensyn man ikke behøver å ta i et normalår.

To utdelinger på ett år, har aldri skjedd før i prisen historie siden den startet i 1901. Men 1974 ble det delt nobelpris og en skandale ut av den store verden. To svensker, Eyvind Johnson og Harry Martinson, delte prisen og kritikerne som mente at nobelkomitéen var vel nærsynt, fikk rett. Begge forfatterne satt i Akademien. For Harry Martinsons del ble belastningen så stor at han begikk selvmord ved å skjære seg i magen med en saks på et sykehus i 1978.

Bytte av sekretær

Og blir det lekkasjer i år? Anders Olsson mener man må leve med risikoen, som er høy nå etter at det har vært mange utbyttinger av mennesker på kort tid, også i den eksterne delen av komiteen man rådfører seg med i arbeidet. Man må stole på folk.

– Det er en tillit man har når man går inn i dette, og vi kan ikke gjøre noe annet. Det er det samme med dem som nå har gått fra Akademiet, at de vet veldig mye som ikke kan komme ut, sa han til NTB i mars.

Anders Olssons fylte 70 år i juni fratrådte som ständig sekreterare på grunn av aldersgrensen 31. mai. Vervet han fikk etter Sara Daniius i 2018, men han er leder i Nobelkomitéen. Litteraturhistoriker og oversetter Mats Malm er Svenska Akademiens nye øverste leder.

Fire nye medlemmer til akademien

Prisen er på ni millioner svenske kroner og deles ut i Stockholms konserthus 10. desember. Men vinnerne får vi allerede torsdag 10. oktober.

Og året er ikke omme for Svenska Akademien når prisvinnerne er reist hjem. Rett før jul besettes de fire ledige stolene av nye medlemmer: Åsa Wikforss, Ellen Mattson, Anne Swärd og Tua Forsström.