Sandra Å. Lærum ved ARK Amfi Sogningen (Foto: Privat) 2