Statue av kong Magnus Erlingsson i Etne (kunstner Per Ung, foto Erik Kvalheim/Etne kommune)

Hellig krig omslag.indd
Kong Sverres takkebønn etter seieren i slaget ved Fimreite (tegning av Andreas Bloch, foto Nordic Image)