Norway calling D støkkendalbrochmann- foto Anne Valeur

Norway calling C Hans-Petter-Bakketeig – foto Vebjørn Rogne
Norway calling E Tor Jonasson – foto Salomonsson Agency