Vindtorns poesipris til Berg

Øivind Berg (Foto: Rolf M. Aagaard)

Mer velfortjent heder til Øyvind Berg. I fjor mottok han Gyldendal-prisen på 500 000 kroner. I går kveld ble han tildelt Norges største lyrikkpris, Triztan Vindtorn poesipris på 100 000 kroner.

Øyvind Berg (f.1959) debuterte i 1982 med diktsamlingen Retninger. Etter dette har det blitt en lang rekke diktsamlinger, essays, skuespill og gjendiktninger.  Bergs romandebut, Roseromanen utkom i 2019 til strålende kritikker.

Les også: 500.000 kroner til Øyvind Berg

Triztan Vindtorn poesipris – Norges største poesipris – ble etablert av Drammen kommune i samarbeid med Aschehoug Forlag og Den norske Forfatterforeningen. Den ble første gang delt ut i 2013. Prisen skal gå til en norsk forfatter som har gjort en stor innsats for norsk poesi.

Tidligere vinnere er Terje Dragseth, Stein Mehren, Gro Dahle, Inger Elisabeth Hansen, Erling Kittelsen, Tone Hødnebø og Eldrid Lunden.

Årets jury bestod av Ragnar Hovland, Mette Karlsvik (juryleder), Fredrik Høyer, Carina Beddari og Birgit Hatlehol.

Innhyllet i unoter

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Denne diktaren skriv med tilbakelente rim og snikande politisk formidlingsevne … Referansane kjem liksom sutalaust, som om forfattaren har eit heilt bibliotek i kroppen, som om det overlødige litteratur- og ordforrådet ramlar ut … Diktaren unnslepp ikkje at han er lærd, midt oppe i rabulismen. Allereie den andre boka i forfattarskapet er omsetjing, av Paul Celan. Forfattarens litterære kapital kjem til uttrykk som stadig nye gjendiktningar …

Det er ein internasjonal kunstnar, ein engasjert og uredd, samansatt kunstnar om i dag skal hente Vindtornprisen for 2021. Tydeleg, uredd, velformulert og overalt. Artig, uoppdragen og likevel litterært bevisst tilstades …

Øyvind Berg får Triztan Vindtorns poesipris for 2021, fordi dikta hans er ‘innhyllet i unoter’, men maktar ‘å forføre måneskinn like forbanna’ – fordi han stadig blandar diktarisk finkjensle med hardhendt vilje til å gå i elden, både i og utenfor poesien».

Hele juryens fornøyelige begrunnelse kan du lese og glede deg over her.

&Her kan du følge gårsdagens utdeling: