Flere bibliotekbesøk i det andre koronaåret

(Foto: iStock - RealPeopleGroup)

I en fersk rapport fra SSB framkommer det at det ble lånt ut 11,2 millioner bøker fra folkebibliotekene i 2021, noe som er en økning på 15 prosent fra 2020.

Bokutlånet utgjorde i snitt 2,1 bøker per innbygger. Det meldes også om 34 500 opplegg i folkebibliotekene i 2021, mot 30 600 opplegg i 2020», heter det på ssb.no.

Film og kinotallene bedret seg også sammenlignet med året før. Totalt ble det solgt 5,7 millioner kinobilletter i 2021, mot 4,9 millioner i 2020.

«Det er en økning i kinobesøket på om lag 17 prosent fra 2020», oppsummeres det.

Musikkinstitusjonene som omfattes av statistikkoppdraget til Norsk kulturråd, hadde til sammen 1 115 arrangement for 269 100 besøkende i 2021. Scenekunstinstitusjonene som omfattes av statistikkoppdraget til Norsk kulturråd hadde til sammen 8 800 arrangement – med litt over 600 100 besøkende – i 2021.