Fikk Aschehougprisen

Foto: Nikita Solenov

Øyvind Rimbereid er tildelt årets Aschehougpris.

 

Øyvind Rimbereid er tildelt årets Aschehougpris. Overrekkelsen fant sted under den tradisjonelle hagefesten i går.

 

Øyvind Rimbereid har et langt forfatterskap og flere høythengende priser på cv-en, blant annet Kritikerprisen (to ganger), Brageprisen og Gyldendalprisen.

Rimbereid er født i 1966 i Stavanger og utdannet cand. philol. fra Universitetet i Bergen med hovedfag i nordisk språk og litteratur.

Han debuterte i 1993 med novellesamlingen Det har begynt. Siden har han gitt ut en rekke bøker i ulike sjangere, men det er som lyriker han har høstet størst anerkjennelse.

2009 ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris for diktsamlingen Herbarium, som også vant Brageprisen i åpen klasse for 2008.

 

Juryens begrunnelse

Aschehougprisens jury, ved Bernhard Ellefsen, sier blant annet dette om hvorfor Rimbereid får Aschehougprisen i år:

«Prisvinnerens poesi viser oss med all mulig tydelighet at litteraturen skal brukes til å tenke med. Diktet kan ta for seg intellektuelle problemkomplekser, politiske omkalfatringer, materielle realiteter – og forsyne oss med erkjennelsesredskaper. Med en forbløffende evne til idévekkende bilder, kan årets vinner slå opp døren for en diktsamling med følgende strofe:

Verdens største golv /dekket av seksti millioner år / gamle filleryer. / Om morgenen: like nye.» Og det svimlende lerretet får sine første farger og streker når han fortsetter: «Men det er belgen under / som får alt til å røre seg. / Den sløser med hele sin lunge / og blåser i ventiler / mennesket ikke kan telle.

Hvem andre enn årets prisvinner er i stand til – i poesiens form! – å spille et Bach-partitur på det gigantorgelet som utgjøres av den norske kontinentalsokkelen?

(—)

En forfatters betydning kan blant annet måles på hans eller hennes innflytelse. Årets prisvinner har, både gjennom den uanstrengte dialektbruken og utvidelsen av poesiens intellektuelle aksjonsradius, satt et oppsiktsvekkende sterkt preg på generasjonen etter ham.»

 

Prisen

Aschehougprisen deles hvert år ut av Aschehoug forlag. Den ble innstiftet i 1972 til forlagets hundreårsjubileum. Aschehougprisen tildeles norske forfattere som en ærespris uten hensyn til hvilket forlag de er knyttet til. Utdelingen skjer etter bindende innstilling fra seksjonsutvalget for Litteratur i Norsk kritikerlag.

Prisen består av en statuett og et beløp på 100 000 kroner. Statuetten er en miniatyrkopi av Ørnulf Basts skulptur «Evig liv», hvis original står utenfor forlagslokalene på Sehesteds plass i Oslo.

Nylig avdøde Stein Mehren fikk den første Aschehougprisen i 1973, og blant de andre prisvinnere er Bjørg Vik, Kjartan Fløgstad, Olav H. Hauge, Jan Erik Vold, Jan Kjærstad, Dag Solstad, Jon Fosse, Vigdis Hjorth og Per Petterson.