– Er litt skuffet

Jørn Lier Horst (foto: Anton Soggiu)

– Den negative stigen er motsatt av andre normalkontrakter, sier Jørn Lier Horst.

Nå er den nye lydbokavtalen -inklusive vilkår for strømming – i mål etter en lang og seig prosess. Mange trekker et lettelsens sukk, men ikke alle er like fornøyde. En av dem er forfatter og forlegger Jørn Lier Horst:

– Jeg er litt skuffet over den nye avtalen. I realiteten gir den én krone mer som minstebetaling enn den midlertidige avtalen gjorde. Nedtrapping etter 250 avspillinger utgjør netto bare 375 kroner per tittel. Den negative stigen, der enhetsprisen går ned ved økt volum, er motsatt av andre normalkontrakter. Det kan i utgangspunktet oppfattes som en solidarisk ordning, at de som strømmes mye får redusert inntekter til fordel for forfattere med begrenset antall avspillinger – men i realiteten betyr det bare at forlagene får mer, sier Horst til Bok365.

Vil ikke redusere?

– Forlagene har jo så langt har operert med ulike midlertidige strømmeavtaler og vilkår. For forfattere hos forlag som Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm er vilkårene riktignok noe forbedret. Men Strawberry har hele tiden har operert med 30 prosent royalty på digital utnyttelse som strømming, sier Horst.

Den nye normalavtalen gir forfatterne 28 prosent.

– Etter Bonnier-oppkjøpet presiserte Alexander Henriksen at Strawberry fortsatt ville støtte oppunder normalkontrakten og fastprisen, sier Horst, og legger til at han er usikker på om Strawberry vil gå ned i royalty for at betingelsene skal samsvare med den nye normalavtalen.

– Respekterer normalkontraktverket

Det signaliserer Strawberry-sjef Alexander Henriksen at de nå kommer til å gjøre:

Alexander Even Henriksen – foto: Jarli&Jordan

– Det er svært viktig for bransjen å ha felles avtaler, og å stå solidarisk i bruken av dem. Vi forholder oss til enhver tid lojalt til normalkontraktene, også nå. Men når det er sagt, vil vi bidra alt vi kan for å få en bedre avtale for forfatterne. Vi vil la normalkontrakten gjelde for alle nye titler fremover, mens allerede signerte avtaler vil gjelde med våre gamle premisser. Så vil vi la forfatterne våre selv velge om de vil bytte ut allerede signerte avtaler med den nye normalkontrakten. Det står de fritt til, om de skulle ønske det, sier Henriksen til Bok365. Han legger til: – Jeg syns det er trist at forfatterne har endt med en så dårlig avtale. Som forlag er vi avhengige av at den nye bokøkonomien også er attraktiv for forfattere. Pocketsalget faller og strømming øker, og dermed må de som faktisk skriver litteraturen vite at de kan overleve også i denne nye verdenen.