annonse

redaksjon Karnov

Deler av redaksjonen i Karnov Norge: fra venstre Anne Birgitte Songe, Tone Sundet og Ida Kyhring.

Karnov