En kilde til nye impulser?

Bokhandlerforeningen henter inn sin første eksterne styreleder: Kilden-sjef Hans Antonsen.

– Dette er på mange vis et resultat av en større strategiprosess vi har hatt, sier Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen. – Der kom vi frem til at det kunne være klokt å hente inn impulser utenfra. Vi har opp gjennom årene vært heldige som hatt tilgang til mye flinke folk til styret. Kunnskap om bokhandlervirksomhet og kjededrift har vi rikelig av. Men det kan være fint å hente inn eksterne hoder – med henblikk på kompetanse på teknologi-siden, lederskap, politiske vurderinger eller andre kulturgrener. Evne til fornyelse er viktig i vår tid, og det er fint å se at Bokhandlerforeningen har en vilje til å utfordre seg selv, sier Stensen.

Politisk ringrev

Ut fra dette kastet valgkomiteen i Bokhandlerforeningen sine øyne på Hans Antonsen, daglig leder ved Kilden Kulturhus i Kristiansand. Antonsen har også en betydelig fartstid fra politikken, blant annet som ordfører i Grimstad 2007-2015. Han har tidligere vært generalsekretær i Venstre og redaktør av partiavisa Liberalt Perspektiv. Venstre var Antonsens parti frem til 2016, da han meldte seg ut i protest mot at Venstre gikk inn i H/Frp-regjeringen.

– Traff meg i hjertet

– Jeg var rådgiver for Bokhandlerforeningen tidlig på 2000-talet. Deretter har jeg fulgt litt med hele veien. Da jeg ble spurt om dette, føltes det riktig. Det traff meg i hjertet, sier Antonsen. – Jeg synes det er meningsfullt å jobbe med kultur, scenekunst og litteratur. Det skapes mye god litteratur her i landet, og bøker er viktige for forståelsen av verden rundt oss. Evnen til å lese er viktig for å tenke de lange tankerekkene og å utvikle vår forestillingsverden.

– Hva leser du selv?

– I den senere tid har jeg gjort det til en syssel å lese Nobelprisvinnere. Den siste jeg har lest er fjorårsvinneren Kazuo Ishiguro.

 

Hovedbilde: NYE PARHESTER: Hans Antonsen og Trine Stensen.