En helaften med populærvitenskap

– Vi vil formidle popularisert forskning til et bredt publikum, sier popvit-forfatterne Reidar Müller og Eivind Torgersen, som står bak POPVIT 2019.

Onsdag 11. september kan du møte kremen av norske popvit-forfattere på Realfagsbiblioteket på Blindern. Da er det klart for den nye litteraturfestivalen POPVIT 2019, hvor det skal snakkes om klima og artsmangfold, øgler og bakterier, gentester og grunnstoffer.

Øglegraver Jørn Hurum, brageprisvinner Anja Røyne, biolog Dag O. Hessen, klimaforsker Bjørn Samset og utenlandssuksessen Katharina Vestre er blant deltakerne.

Se hele programmet her.

Popvit-bølge

Norsk populærvitenskap er i vinden. Antall utgivelser har økt betydelig de siste årene, i 2018 var populærvitenskapen en egen kategori under Brageprisen, og flere norske populærvitenskapelige bøker blir solgt til utlandet.

– Likevel lever populærvitenskapen et liv i skyggen av den generelle sakprosaen, sier initiativtakerne Reidar Müller og Eivind Torgersen, og legger til:

Eivind Torgersen og Reidar Müller (Foto: Ruben Solér og Harald Medbøe)

– Det er langt mellom omtale og anmeldelser i mediene. Selv på sakprosaens egne festivaler, havner den i utkanten av programmet.

Slik blir det ikke på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo 11. september. Der er de vant til å dyrke forskningsformidling og vanskelig naturvitenskap fremstilt så alle kan forstå det.

Et forsvar mot falske nyheter

I vår tid, der mange opplever at fakta og sannhet er truet, er populærvitenskapen viktigere enn noen gang, mener arrangørene.

– Disse bøkene er en nødvendig kilde til kunnskap i befolkningen, både når det gjelder de store spørsmålene som klima og miljø, og på et mer personlig plan for å skape undring og interesse for natur og vitenskap, sier hovedbibliotekar Linn Katrine Hirsti ved Realfagsbiblioteket.

Arrangørene mener en etterrettelig populærvitenskap kan gjøre folk i stand til å stå imot pseudovitenskap, konspirasjonsteorier eller falske nyheter.

– Vårt mål med denne festivalen er å formidle popularisert forskning til et bredt publikum og ikke minst skape debatt om vitenskapen og dens rolle i samfunnet, sier popvit-forfatterne Müller og Torgersen.