Emil-stipend tildelt UiO-student

SKAL STUDERE EMIL: Maria Skulevold Carlson skal utforske hvordan oppfatningen av Emil fra Lønneberget har endret seg over tid.

Maria Skulevold Carlson får tildelt stipend for å skrive masteroppgave om Emil fra Lønneberget.

Da Emil fra Lønneberget fylte 60 år i 2023 utlyste Cappelen Damm et stipend på 50 000 kr til en masteroppgave som tematiserte Astrid Lindgrens rampete karakter. Nå opplyser forlaget at stipendet vil bli tildelt en student ved Universitetet i Oslo.

Stipendet på 50 000 kr tildeles Maria Skulevold Carlson som studerer litteraturformidling ved UiO. I sin masteroppgave «Fra ramp til rollemodell» skal Carlson undersøke hvordan oppfatningen av Emil fra Lønneberget har endret seg over tid, og hvilken innvirkning dette har hatt på bøkenes rolle i samfunnet. Oppgaven skal leveres i løpet av våren 2024.

Gleder seg til å lese oppgaven

– Astrid Lindgrens Emil er en litterær karakter som absolutt fortjener å forskes på, mener Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for Cappelen Damm barn og ungdom. Hun mener at Lindgrens bøker er en viktig del av den fellesnordiske barnelitterære kulturarven som både forlag og forskningsmiljøene har et ansvar for å ivareta.

Hensikten med stipendet er å gjøre et løft av nettopp denne kulturarven ved å få fram ny innsikt om den populære karakteren Emil. Nå gleder Trohaug seg over at Carlson har valgt å bruke masteroppgaven sin til å fordype seg i Emil-bøkene og hvordan de har blitt mottatt over tid.

– For oss som arbeider med å formidle barnekultur fra alle tider til dagens barn, er det veldig interessant å få innsikt i hvordan Emil har blitt lest i ulike perioder. Vi gleder oss til å lese oppgaven, jubler Trohaug.

Viktig med bransjeanerkjennelse

Tonje Vold er professor i nordisk litteratur og er en av de ansvarlige for studieretningen litteraturformidling ved UiO. Hun mener det er motiverende for studentene at et forlag peker ut et felt der det er behov for mer kunnskap og gir økonomisk støtte.

– Det demonstrerer tydelig at litteraturfaglige metoder og akademiske ferdigheter ikke bare er noe som angår utdanningssystemet, men noe man kan bruke som har betydning for samfunnet som sådan, og det gir en anerkjennelse at bransjen ser til dem, sier Vold.

Barnelitteratur er populært studieemne

Vold bekrefter at emnene i barnelitteratur er populære blant studentene ved litteraturformidling, men ønsker en ekstra innsats for å ivareta interessen velkommen.

– Blant studentene ved nordisk litteratur er barnelitteraturemnene våre er veldig populære. Mange ønsker seg inn i skolen, og tenker barnelitteratur er fint å kunne noe om, og så opplever de at det er et fag med mange aha-opplevelser underveis, der de møter nye perspektiver og mindre kjente forfatterskap, forteller Vold.

Hun nevner Tove Jansson, Astrid Lindgren og H.C. Andersen som eksempler på forfattere i den fellesnordiske kulturarven som litteraturformidlingsstudiet holder i hevd.

– Det er likevel ikke altfor mange masteroppgaver som skrives om de barnelitterære klassikerne, så et push til å ivareta disse, er veldig fint, avslutter Vold.