mde

Endelig – 14 måneder etter utgivelsen – ble det mulig å feire suksessen. Redaktør redaktør Halvor Tretvoll og Dag Hessen (foto: Odd Mehus).

rpt