Disse kan bli Årets bibliotek

GÅR RASKERE: Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening tror nye bøker vil komme raskere til bibliotekene. Bildet er fra Stormen i Bodø. Foto: Ernst Furuhatt

Juryen har plukket ut de tre finalistene til Årets bibliotek 2018. Stormen i Bodø (bildet) er ett av dem.

Stormen bibliotek, Longyearbyen bibliotek og Deichman Stovner er nominerte til den gjeveste prisen et bibliotek kan få: Årets bibliotek.

Alle de tre kandidatane er representanter for by- og stedsutvikling på hver sin måte, både i form og når hva gjelder størrelse. Fellesnevneren for disse tre bibliotekene er at de har forstått sin rolle som biblioteket som «det tredje stedet», ikke ute og ikke hjemme. Stedet der du ikke bare er forbruker, men også borger.

Juryen, nedsatt av Norsk Bibliotekforening, legger ikkje skjul på at valget var krevende, etter som det gjøres mye godt rundt omkring på landets biblioteker – som Troms fylkesbibliotek og Trøndelag fylkesbiblioteks tjenester rundt samiskspråklig litteratur, Bergen Offentlige Biblioteks nytenking rundt musikkformidling, og biblioteket som en del av byutviklingen i Horten.

Vinneren blir annonsert 10. januar 2018.

 

Juryens begrunnelser:

Stormen bibliotek

«Stormen bibliotek er eit fyrtårn som ikkje berre lyser opp Bodø, men regionen rundt. Det har inspirert også mindre kommunar rundt som ser bibliotek som ein viktig aktør i si stadutvikling. Sidan opninga for fire år sidan har Stormen etablert seg som eit naturleg samlingspunkt og møteplass for folk i og rundt Bodø. Faktisk er besøkstalet firedobla sidan opninga.

Stormen er eit kulturkvartalet, der samarbeid med andre var tenkt på allereie frå byrjinga av. Dei har ein eigen koordinator som planlegg, utviklar og gjennomfører arrangement. Stormen har også vore vertskap for tv-overførte valsendingar og for litteraturprogrammet «Brenner». Det er med på å ytterlegare setje biblioteket på kartet.»

Longyearbyen bibliotek

«Svalbard er ein del av Noreg, men like fullt ei øy langt ute i havgapet i eit ugjestmildt klima. På Svalbard er det heller ingen bokhandel. I Longyearbyen bur det vel 2000 innbyggarar, og i 2017 fekk byen nye biblioteklokale som har blitt både ein kjærkomen møteplass for dei fastbuande, men også ein turistattraksjon med sine vindauge som fungerer som utstilling ut mot gata. Som det blei skrive av ein av forslagsstillarane: «Det er godt å gå dit og vere der».

Og Longyearbyen bibliotek tek tak i det særeigne med Svalbard og koplar friluftsliv og natur saman. Dei har mellom anna samarbeid med Polarjazz-festivalen, og konsertar er naturlegvis gratis. Det vesle biblioteket arrangerer også sin eigen litteraturfestival! Biblioteket greier også å halde meirope, altså det er ope for brukarar å låse seg inn utanom ordinær opningstid. Det er heller ikkje slik at Svalbard sit på meir midlar til bibliotekdrift enn andre, men også her har samarbeid med andre aktørar vore viktig for å kunne gjennomføre arrangement. Og som alltid når ein stad satsar på biblioteket sitt i form av nye lokale; besøket har også her i Longyearbyen fordobla seg.»

Deichman Stovner

«Dette biblioteket flytta inn i Stovner senter i januar 2018. Konseptet var «det sosiale biblioteket». Skepsisen var stor til å flytte eit bibliotek inn i eit kjøpesenter, men ein del av tanken bak flyttinga var å møte folk der folk er. For etter at biblioteket flytta har besøket auka til det tredobbelte, og i løpet av dei ni første månadane hadde biblioteket rundt 400 større og mindre arrangement.

Dette er god stadutvikling. Stovner er ein bydel med sosioøkonomiske utfordringar. Satsinga på Deichman Stovner og flyttinga av det, har gjort at folk i bydelen kjenner på stoltheit og glede over bydelen og biblioteket sitt. Biblioteket har blitt ei storstove for dei som bur på Stovner. Det blir arrangert jobbsøkarkurs for ungdom, norskhjelp, leksehjelp, makerspace, frukostar og politiske samtaler. Som bibliotekdirektør Knut Skansen sa: biblioteket i kjøpesenteret er blitt det nye Vinmonopolet. Dei burde ikkje ein gong betale leige, så mykje folk som dei trekker til Stovnersenteret.»

 

Juryen består av:

Sven Egil Omdal, journalist og samfunnsdebattant

Mette Møller, generalsekretær i Forfatterforeningen

Runar Gudnason, musiker, vokalist i Side Brok

Reinert Mithassel, Biblo Tøyen, fjorårets vinner

Mariann Schjeide, leder Norsk Bibliotekforening

 

(Foto Stormen: Ernst Furuhatt / Longyearbyen: Eva Grøndal / Deichman Stovner: Marco Heyda)