– Dette er en mer alvorlig helsekrise

Se Erik Martiniussen i samtale med Roy Conradi Andersen, leder av Litteraturhuset Fredrikstad. Temaet er vår tids største helsetrussel: Krigen mot bakteriene.

– Det er jo en alvorlig ramme rundt utgivelsen, som absolutt er med på å aktualisere temaet, forteller forfatter og journalist Erik Martiniussen i samtale med Roy Conradi Andersen, leder av Litteraturhuset Fredrikstad.

Martiniussen tar i Krigen mot bakteriene (Press) for seg en av de største utfordringene verden står ovenfor i dag, nemlig antibiotikaresitente bakterier. Selv om boken ikke tar for seg coronapandemien, er boken skremmende aktuell i disse tider.

– Det er en krig som pågår, og som har pågått i mange hundre år. Før antibiotika var bakterier det som tok menneskeliv. Det var et «turning point» i medisinhistorien og menneskehistorien når antibiotika ble oppfunnet.

Budskapet Martiniussen vil fremme i boken er folk må ta dette på alvor:

– Folk må forstå hvor fundamentalt dette er for helsevesenet vårt. At flere bakterier blir resistente, er den største trusselen vi har mot helsevesenet vårt. Dette kan sette legevitenskapen hundre år tilbake i tid.

Men hvorfor er det viktig å snakke om dette nå, når verden befinner seg midt i en viruspandemi?

– Viruspandemier er jo tidsmessig korte, og vi vil etterhvert utvikle immunitet og vaksiner. Bakterieinfeksjoner er mer snikende og langsiktig. 10 millioner mennesker kan dø årlig grunnet resistente bakterier innen 2050. På sikt er dette en mer alvorlig helsekrise, egentlig.

Se hele samtalen mellom Erik Martiniussen og Roy Conradi Andersen her:

Billetten til dette åpne arrangementene er et valgfritt beløp på VIPPS. Vippsnummeret er 552083.

På mandag er Martiniussen også å se live i Litteraturhuset i Oslos digitale folkeopplysningserie, «Kort fortalt».