De norske profitørene

SAKLIG ONSDAG: Okkupasjonsårene er et mørkt kapittel i norsk historie, men for mange var det en gullgruve. Ola Karlsen presenterer i «Profitørene» ukjente historier om nordmenn som tjente millioner på sitt samarbeid med okkupasjonsmakten.

Mens de alle fleste nordmenn opplevde okkupasjonsårene som en mørk tid, var det flere som så den som en gullgruve til økonomisk suksess. Mange ble okkupantenes velvillige medhjelpere da de så mulighetene som lå bak et slikt samarbeid.

 

Spørsmålet i ettertid har i stor grad dreid seg om hvor grensen går mellom å holde hjulene i gang og å profittere av nøden. Ola Karlsen har sett nærmere på tidligere ukjente historier om norske krigsprofitører. Vi får blant annet stifte bekjentskap med økonomisjefen i Milorg, Alf Møller, som solgte utstyr til Wehrmacht og brødrene Ole og Haakon Sverre som begyde flyplass for nazistene.

 

 

Ola Karlsen (f. 1964) har arbeidet som journalist i en årrekke. Profitørene er hans første bok.

 

 

 

Forfatter:  Ola Karlsen

Aktuell med: Profitørene. De ukjente landssvikerne (Gyldendal)

 

 

 

 

 

 

Hvorfor skrev du akkurat denne boka?

Tanken ble nok sådd i løpet av flere måneders jobb i Riksarkivet med det nyåpnede Landssvikarkivet og tilhørende registre, opplevde jeg at det var materiale der til noe mer enn artiklene jeg skrev for ABC Nyheter. I tillegg ønsket jeg å gi innblikk i at de som fikk harde økonomiske straffer, var en differensiert gruppe. Enkelte fortjente det, andre kanskje ikke?

 

Hvordan gir dette et nytt bilde på okkupasjonstiden?

Selv om dette er historiene til de som faktisk ble dømt for utilbørlig og kriminelt samarbeid med okkupanten, så har jeg også prøvd å gi innblikk i hvordan det korrupte systemet under Quisling og Terboven virket, hvilke konsekvenser det fikk for de som jobbet for profitørene og hvilken betydning det hadde for krigføringen. Dette er ikke historiene om alle de som slapp unna, men de som ble dømt.

 

Hvor mange av disse profitørene vil du påstå var nazister eller hadde nazistiske sympatier?

Ti av fjorten var med i NS fra 30-tallet eller i løpet av okkupasjonens første måneder. Fire av dem meldte seg ut i løpet av krigen av ulike grunner – opportunistiske eller familiære.

 

Hva er den største feiloppfatningen når det kommer til økonomiske profitører under okkupasjonen?

At de fleste slapp straff.

 

Tre egne favoritt dokumentarbøker som du vil anbefale videre?

Laila Thorsens «Finnmark brenner». Hun er min tante og har skrevet boken om tiden da hun, min far og familien valgte å bli høsten 1944 for å vente på Den røde hærs frigjøring av Nord-Norge. Boken er basert på hennes dagbok fra den gang.

Sture Bergwalls «Bara jag vet vem jag är». Jeg fulgte hans sak som journalist -fra han trakk tilbake sine tilståelser, gjennom alle frikjennelsene og avsløringene av de både juridiske og rettslige skandalene. At norske påtalemyndigheter fortsatt mener han er ansvarlig for de norske Therese-, Gry- og Trine-sakene er meg en gåte.

Eric Hobsbawms «Ekstremismens historie». Hans blikk på det 20. århundre er friskt og spennende.

 

 Hovedfoto: Utsnitt fra Profitørene, Gyldendal forlag