Boksalget ned i 2017

Adm. direktør Kristenn Einarsson (foto: Vebjørn Rogne)

Synkende tall for barnebøker og oversatte voksenbøker trekker 2016-omsetningen i minus.

Da er 2017-fasiten klar: Allmennboksalget (bokgruppene 3-5 og 9) endte ned 2,5 prosent, etter en heller laber siste halvdel av året. Ved utgangen av mai var det dødt løp mellom bokåret så langt og fjoråret. En trå juni sendte første halvår i minus, og deretter har man ikke klart å havne i pluss igjen. Vi snakker da om omsetningstallene ut fra distributørene og ikke salg over disk, men over tid gir Forleggerforeningens månedsstatistikker likevel en god pekepinn på utviklingen i boksalget.

– Forbausende stabil

Forleggerforeningen og Kristenn Einarsson (bildet over) velger å fokusere på det positive når 2017 skal oppsummeres. Blant annet understreker man at bokomsetningen har vært forbausende stabil i en årrekke, i en medieverden som ellers opplever store omveltninger: – Innenfor de ulike bokgruppene svinger omsetningen fra år til år, men nyutgivelser av sakprosa og skjønnlitteratur viser noe nedgang over tid. Litteratur for barn viser imidlertid en oppgang siden 2013.

Det siste er en sannhet med betydelige modifikasjoner. Det er riktig at barnebokomsetningen var høyere i 2017 enn i 2013, men denne virkeligetsbeskrivelsen skjuler også at barnebokomsetningen hadde en fabelaktig vekst i årene 2013 – 2016. I fjor snudde det etter mange års klatring, og barnebokomsetningen var i fjor ned med nesten 7 prosent sammenlignet med 2016 når vi ser på de fire barnebokgruppene totalt.

Preges av enkeltutgivelser

Ellers er det de oversatte voksenbokgruppene som stikker seg frem på minussiden, mens de originalt norske utgivelsene presterer godt omsetningsmessig. Norsk skjønnlitteratur for voksne er opp med hyggelige 12 prosent. Her er det verdt å merke seg at denne bokgruppen var opp hele 80 prosent etter første halvår, først og fremst drevet av Jo Nesbøs Tørst.  Dette viser hvor mye kommersielt sterke enkeltutgivelser kan prege tallene.

MED 2017-BESTSELGER: Jo Nesbø (foto: Thron Ullberg)

Vi ser fremdeles en vekst i markedet for digitale utgivelser, men disse utgjør fremdeles en relativt liten del av markedet her hjemme. Inkluderer vi også læremidler og ser på samtlige bokgrupper under ett, er omsetningen ned 3,2 prosent sammenlignet med 2016. Nedgangen i læremiddelmarkedet er forventet, etter som det er varslet ny læreplanreform fra 2019.

 

Bokomsetningen i 2017:

(utvikling ift samme periode 2016)

  • Norsk skjønnlitteratur for voksne +12,2 prosent
  • Oversatt sakprosa for barn +9,7 prosent
  • Norsk sakprosa for voksne +3,9 prosent
  • Billigbøker/pocket -4,1 prosent
  • Norsk skjønnlitteratur for barn -4,5 prosent
  • Oversatt skjønnlitteratur for voksne -8,5 prosent
  • Oversatt skjønnlitteratur for barn -10,3 prosent
  • Norsk sakprosa for barn -17,7 prosent
  • Oversatt sakprosa for voksne -18,9 prosent

Ebøker for allmennbokmarkedet har en omsetningsøkning på 18,6 prosent, mens nedlasting av lydfiler øker med 10,4 prosent.

(Oversikten er basert på omsetning ut fra distributørene Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Vigmostad & Bjørke distribusjon, Lydbokforlaget, Cappelen Damm, Bokbasen og Mediaconnect)