– Bokhandlerne har intet å frykte

– Alvorlig feilinformasjon fra NRK, mener forlagssjef Marie Lexow. – Heldigvis vet norske bokhandlere veldig godt at de ikke står ansvarlige for innholdet i bøkene de selger.

Det har stormet rundt Cissi Wallins selvbiografi Alt som var mitt både i lang tid før, og etter, utgivelse. Årsaken til stormkastene har en flere år gammel episode, som Wallin hevder var voldtekt. Politianmeldelsen hennes ble henlagt på grunnlag av bevisets stilling. Da hun likevel «outet» navnet på sin påståtte overgriper, i noe som ble en av de mest medieomtalte #metoo-sakene i nabolandet, ble hun senere dømt til å betale ham erstatning.

«Alvorlig feilinformasjon»

Nettopp dette grep også NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes fatt i, da hun tok for seg saken på statskanalen tidligere denne uka. Hun mente at den norske utgivelsen av boka kunne få et rettslig etterspill og at bokutgivelsen kunne få konsekvenser både for forfatter, forlag og bokhandlere.

Det siste fikk Wallins norske forlegger, Marie Lexow i Memo forlag, til å se rødt – og hun publiserte raskt følgende melding på Facebook:

«Selvsagt er både forfatter (Wallin) og forlag (Memo) i prinsippet rettslig ansvarlige for utgivelsen etter norsk rett hvis noen i Sverige skulle føle seg ærekrenket – men landets bokhandlere er selvsagt like lite ansvarlige for innholdet i bøkene de selger som kioskeiere er ansvarlige for innholdet i løssalgsaviser. En så erfaren kulturjournalist som Moxnes må selvfølgelig kunne vite det. Vi oppfatter Moxnes’ uttalelse nærmest som en advarsel til landets bokhandlere. Heldigvis vet norske bokhandlere bedre – de løper ingen risiko ved å selge boken. Likevel er Moxnes’ feilinformasjon alvorlig.»

– Hensikter vi ikke har

OMDISKUTERT: Cissi Wallins «Alt som var mitt».

Memos advokat, Jon Wessel-Aas, ba NRK rette opp i sin kommunikasjon. Men unnskyldningen fra NRK uteble. I tilsvaret valgte Marianne Ytre-Eide, redaksjonssjef for kultur og underholdning, NRK Nyheter, å stå fullt og helt bak Moxnes:

«Vår kulturkommentator Agnes Moxnes skal analysere, tolke og mene i sitt virke. Det er privilegiet til en kommentator. Hun har aldri sagt at utgivelsen kan koste bokhandlere dyrt. Det hun sa var at bokhandlere kan bli saksøkt som følge av utgivelsen sammen med forlag og forfatter. I denne setningen burde vi vært mer nyansert og sagt i visse tilfeller kan bokhandlere bli saksøkt. For alle kan i prinsippet saksøkes. Dette nyanserte vi også i vår nettversjon etter dialog med forlagets advokat Jon Wessel-Aas», står det å lese i tilsvaret publisert hos Journalisten.no. Marianne Ytre-Eide mener Lexow og Memo tillegger NRK hensikter de ikke har.

Vet de ikke er ansvarlige

Marie Lexow tror ikke at NRK-kommentaren vil ha noen praktisk konsekvens i forholdet til bokhandlerne:

– Nei, selv om Agnes Moxnes’ kommentar om bokhandlerne var helt feil, frykter vi ikke at den kan ødelegge for boken. Norske bokhandlere vet veldig godt at de ikke står som ansvarlige for innholdet i bøkene de selger. Vi har ikke fått noen bekymringsmeldinger fra bokhandlere – tvert imot, vi opplever at bokhandlerne omfavner boken, de tar den inn i butikkene sine og ber om leseeksemplarer, sier Lexow til BOK365. Hun legger til:

– NRK kan ikke fristille seg fra hva Moxnes sier, hun kommenterer på vegne av NRK. Privilegiet at hun kan ha tydelige meninger, det er det NRK som har bestemt. Men Moxnes går uansett lenger enn å ha tydelige meninger, hun kommer med harde og dømmende ord om forfatteren. Hun tillegger Wallin at hun «ser på seg selv som et feministisk ikon», er både «offer og selvutnevnt dommer» og «vi kan ikke vite om hun snakker sant». Dette er sterke personkarakteristikker fra Moxnes’ side.

– Et omfattende samfunnsproblem

– Helhetsinntrykket som fester seg når man ser reportasjen, er at NRK misliker både forfatteren og boken, nærmest forhåndsdømmer forfatter og forlag i det de omtaler som et varslet søksmål. Moxnes synes ikke å være så opptatt av temaene boken handler om, nemlig taushetskulturen rundt voldtekt og seksuell trakassering av kvinner, møtet med rettsvesenet, kvinners rettssikkerhet og at #metoo-bøker kan beskrive jenters og kvinners virkelighet og fylle ut der hvor rettsapparatet kommer til kort. Ei heller at boken belyser et omfattende samfunnsproblem. Ytringsfrihetsperspektivet ser ikke Moxnes ut til å være så opptatt av, hevder Marie Lexow.

Det er et syn NRK slett ikke deler i sitt tilsvar:

«Hun (Moxnes) peker på at Wallin forteller sin historie uimotsagt og at hun i denne fortellingen utleverer og kommer med påstander om en annen person som ikke får forsvare seg. Dette er hun som sagt dømt for i Sverige, denne dommen er anket. Wallin sier selv at boken hennes er et manifest. Vi har ikke som Lexow skriver et personlig forhold til eller en mening om hverken forfatter eller forlag. Vi har gjort det som er jobben vår, laget journalistikk på en bok det allerede er en levende debatt rundt. Agnes Moxnes er vår kulturkommentor og kan i denne rollen ha tydelige meninger.»

Frykter ikke søksmål

– Har du forståelse for motpartens argumenter? Er det slik at «hensikten helliger midlene», at ytringsfrihet trumfer rettssikkerhet? Satt på spissen; hva om noen som sto deg nær venn, mann, sønn, far, hadde befunnet seg i den andre enden av denne historien?

– Min etiske grunnholdning er at alle mennesker har rett til å fortelle sin historie, sin versjon om hvordan man har opplevd hendelser i sitt liv. I boken skildrer Wallin den absurde uvirkelighetsfølelsen som oppstår når den hun mener er hennes overgriper får den gjenopprettelsen av rettsvesenet som hun selv ikke fikk. Jeg tror det vil stride sterkt mot folks allmenne rettsfølelse hvis hun i etterkant av at den svenske staten dømte henne ikke skulle få lov til å fortelle om sin opplevelse av det, sier Marie Lexow, og legger til: – Boken retter et kraftig søkelys mot noen av rettsstatens mest fundamentale spørsmål og prinsipper: Hvem blir anerkjent som offer for en forbrytelse?

– Frykter dere et søksmål?

– Det har vært offentlig kjent i mange måneder at vi skulle utgi Wallins bok på norsk, men vi har ikke fått én eneste negativ henvendelse. Og nei, vi har ikke hørt fra noen advokater, heller. Jeg frykter ikke søksmål. Som Wallins norske forlegger tar jeg ikke stilling til skyldspørsmålet – det har jeg ingen forutsetninger for – og står kun som formidler av Wallins historie, som allerede er godt kjent gjennom rettssaken i Sverige. I boken fremgår det veldig klart at politianmeldelsen hennes ble henlagt på «bevisets stilling» og at utfallet av rettssaken om ærekrenkelse ble at hun ble dømt til å betale ham erstatning.

Rett til topps

I Sverige trakk Cissi Wallins opprinnelige forlag, Atlas, seg fra utgivelsen. Deretter hadde Wallin etter eget utsagn samtaler med ytterligere tre forlag og fikk konkrete tilbud, men endte opp med å gi ut boken på eget forlag.

– I Sverige ligger den allerede på førsteplass på den offisielle bestselgerlista, og vi har tro på at den kommer til å selge godt i Norge også. Så langt har responsen vært fantastisk, sier Marie Lexow, og legger til: – Etter å ha lest Wallins bok, håper jeg folk vil ta med seg en enda større forståelse for hvordan jenters og kvinners virkelighet ser ut, og en forståelse for at så lenge problemet med seksuell trakassering og maktmisbruk ikke er løst, må samtalen fortsette.