En venn for lite

Linde Hagerup (foto: Widar Ludvigsen)
Theodor Kittelsen Skogtroll