Vår sterkeste påskedikter?

Jens Bjørneboe har skrevet noen av de sterkeste påskediktene i norsk og nordisk lyrikk, skriver Håvard Rem.

Noen av de sterkeste påskediktene i norsk og nordisk lyrikk er skrevet av poeten, romanforfatteren og samfunnskritikeren Jens Bjørneboe (1920-1976) som debuterte med boken ”Dikt” i 1951.

I hans påskedikt forløses uvanlig store kunnskapsmengder knyttet til judaisme, katolisisme, europeisk kultur og klassiske verseformer. Allerede som barneskolelærer begynte Bjørneboe å skrive og gjendikte dramatiske tekster for elevene, med utgangspunkt i bibelske fortellinger. I sine diktbøker vender han tilbake til disse motivene i en fullbrakt form.

Bjørneboes påskedikt kombinerer en uvanlig evne til å finne et ståsted i hverdagslige hendelser med en like uvanlig høy himmel av religions- og kulturhistoriske innsikter og alvor.

For dem som vil bli kjent med Bjørneboes påskedikt, vil jeg nevne fire verker, to platealbum og to diktbøker, som er gode steder å ta fatt.

”Våpenløs. Jens Bjørneboe leser egne dikt.” Plateselskapet Zarepta, 1976 (vinyl), plateselskapet Pan, 1992 (cd).

Bjørneboe avsluttet sitt mangfoldige kunstnerløp som plateartist i 1976, akkompagnert av noen av Skandinavias fremste jazzmusikere (Arne Domnerus, Bengt Hallberg, Egil Johansen, Georg Riedel og Rune Gustafsson), på Ole Paus’ plateselskap Zarepta.  Han resiterer noen av sine sterkeste påskedikt, og på albumet følger de hverandre i samme hendelsesforløp som i evangeliene, ”Påske. Kurvmarken”, ”Ischariot” og ”Cimabue”.

Jens Bjørneboe: ”Samlede dikt.” Redaksjon og innledning ved André Bjerke. Gyldendal, 2006.

De tre nevnte påskediktene fra ”Våpenløs” er en fin innfallsvinkel til hele Bjørneboes poetiske forfatterskap. ”Ischariot” og ”Cimabue” er hentet fra debutsamlingen ”Dikt” (1951) og ”Påske. Kurvmakeren” fra samlingen ”Den store by” (1958). Diktene kan godt leses i sin opprinnelige kontekst, side om side med dikt som behandler andre bibelske motiver og dikt som behandler den europeisk kunsttradisjonen som ligger i bunnen av både verdikonservatismen og anarkismen hos Bjørneboe.

”Poetenes evangelium. Jesu liv i norske dikt.” Den norske Bokklubben, 1991. Aschehoug, 1993. Redaktør: Håvard Rem.

I denne store diktantologien kan du lese moderne norske dikt om hendelser i de fire evangeliene, fra Betlehem til Emmaus, side om side med de korresponderende evangelietekstene og illustrasjoner av Bjørn Bjørneboe. Påskediktene utgjør halve boken, og her er de fleste av Bjørneboes påskedikt representert, sammen med påskedikt av Gunvor Hofmo, Arnold Eidslott, André Bjerke, Jon Harald Rydne, Gerd Grønvold Saue, Johan Falkberget, Hans Børli, Åsmund Sveen, Aasmund Brynildsen, Inger Hagerup, Tor Midtbø, Magne Myhra, Hans Henrik Holm, Harald Sverdrup, Erling Kittelsen, Jan Erik Rekdal, Brita Pollan, Kaj Skagen, Stein Mehren, Paal-Helge Haugen og Rolf Jacobsen. De mange diktene er i boken ordnet etter påskeukens forløp.

”Poetenes evangelium. Jesu liv i norske dikt.” Kirkelig kulturverksted, 1993

Vokal: Morten Harket. Melodier: Øivind Varkøy. Produsent: Erik Hillestad. Redaktør: Håvard Rem

Jens Bjørneboes Påske. Kurvmakeren finnes også på dette albumet, i en vokal tolkning av Morten Harket, sammen med i alt tolv påskedikt fra antologien ”Poetenes evangelium, blant andre Bjørneboes Natten, et juledikt som også lar seg lese til påske.

 

HÅVARD REM

Denne teksten er opprinnelig skrevet for og publisert på Bok365, påsken 2014.