Bestefars krig

SAKLIG ONSDAG: Paul Jørgenvåg ledet norske styrker mot tyskerne i 1940. To år senere kjempet han for Hitler på Østfronten. I «Fra fenrik til fører» forteller barnebarnet Olav om bestefarens krigsopplevelser.

Flere unge nordmenn gikk i tysk tjeneste under krigen. Frontkjemperne var som regel antikommunister som kjempet for Norge og fedreland – mente de hvertfall. Etter krigen ble flere dømt for landssvik og de færreste snakket om krigen.

 

En av disse var bestefaren til Olav Jørgenvåg. I aprildagene 1940 kjempet Paul Johan Jørgenvåg norske styrker mot tyske fallskjermjegere ved Dombås. I 1942 kjemper han på nazistenes side på Østfonten, og i 1949 blir han idømt straffearbeid for landssvik.

 

 

Fra fenrik til fører (Pax) er en beretning om Pauls sidebytte, om hans ansettelse i det nazifiserte norske politiet før han senere endte ved Østfronten som troppsjef. Leseren får innblikk i tankegangen til disse soldatene, og hvordan de først og fremst var soldater – selv om de bevisst valgte å kjempe for nazistenes ideologi.

Olav Jørgenvåg (f.1974) er utdannet journalist i England, og har tjenestegjort i FN styrkene i Jugoslavia. Fra fenrik til fører er skrevet i samarbeid med Geir Brenden, som tidligere har utgitt flere bøker om krigen, som Nordmennene på Østfronten, De som falt og Norske offiserer i Waffen SS.

 

 

 

 

Forfatter: Olav Jørgenvåg

Aktuell med: Fra fenrik til fører. Norsk krigshelt ved Østfronten (Pax)

 

 

 

 

 

Hvorfor skrev du akkurat denne boka?

Utgangspunktet var Pauls egen beretning fra kampene i Norge og dagboken fra Østfronten som igjen førte til personlig nysgjerrighet og behov for å finne ut mer om bestefars krigshistorikk. Tankene om å gjøre hans historie til en bok har vel ligget der hele tiden, men det var først våren 2014 jeg begynte å grave dypere i andre kilder enn hans egne nedtegnelser og besluttet å skrive boken.

 

Noen vil kanskje si at Paul Johan gikk fra å kjempe for fedrelandet til å kjempe mot det. Vil du si at dette er en riktig domsavsigelse?

Han vervet seg til tjeneste for de samme krefter som hadde okkupert og fratatt Norge sin frihet, så svaret må bli ja. Paul Jørgenvåg mente derimot, som de fleste norske frontkjempere, at han selv kjempet for Norge ut i fra de da rådende omstendigheter.

 

I denne boken får vi et annerledes bilde av den jevne nordmann under krigen. Hva er noe de færreste vet om denne perioden?

Det var et veldig høyt konfliktnivå mellom tyske myndigheter og mange av de nordmenn som hadde vervet seg til tysk væpnet tjeneste eller sluttet seg til det nazifiserte norske politivesenet, og som i utgangspunktet skulle støttet tyskerne. Det har høyst trolig sammenheng med at de fleste selv så dette som tjeneste for Norges beste.

 

Er Paul Johans skjebne unik, eller representerer den et tidligere ubelyst bilde av okkupasjonstiden?

Mange norske underoffiserer og soldater som deltok i kampene mot tyskerne i april 1940 vervet seg senere til tysk tjeneste. Det som gjør hans historie unik er hans egne nedtegnelser og tanker fra begge sider. I tillegg til å være politiminister Jonas Lies høyre hånd ved Leningrad-fronten var han også adjutant for Quisling i en kortere periode mot slutten av krigen.

 

Hva overrasket deg mest i arbeidet med boka?

Det moralske forfallet med fyll, utagerende negativ opptreden og disiplinærsaker innen det norske politiet. Mange av de nazifiserte polititjenestemennene var alkoholiserte og selv kriminelle, noe som ble spesielt tydelig da tyskernes krigslykke snudde mot siste del av krigen.

 

Tre egne favoritt dokumentarbøker som du vil anbefale videre?

Stalingrad av Antony Beevor.

Dark heart, The shocking truth about hidden Britain av Nick Davies.

Krigsdansen av Henrik Thune.

 

 

Hovedfoto: Utsnitt fra Fra Fenrik til fører, Pax forlag, 2017. Forfatterportrett: Pax forlag