Besøksrekord på Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket

29 452 besøkende på arrangementer og utstillinger sørget for ny publikumsrekord på Nasjonalbiblioteket i 2017. Dette er en økning på 38 prosent fra året før. I løpet av de siste tre årene er besøkstallene mer enn tredoblet.

– De siste tre årene har vi jobbet målrettet med å åpne opp Nasjonalbiblioteket for publikum med arrangementer og utstillinger rettet mot alle som er interesserte i den norske kulturhistorien. Disse tallene viser at vi har fått det til, sier direktør ved Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Nye publikumsområder

Fornøyd: Direktør Aslak Sira Myhre

I høst åpnet biblioteket nye publikumsområder i bygningen på Solli plass. Nå finner du også et stort arrangementsrom, nye utstillingsområder, butikk og kafé i huset. Det har gitt en kraftig økning i besøkstallene.

– I løpet av de siste tre månedene i 2017 hadde vi over 14 000 besøkende på arrangementer og utstillinger, mot 6000 i samme periode i 2016. Vi har klart å skape et miljø hvor folk trives og har lyst til å være, sier Sira Myhre.

Bruker huset som arbeidsplass

Etter ombyggingen har også flere og flere begynt å bruke huset som arbeidsplass. Publikumsområdene har sittegrupper og uformelle arbeidsplasser som blir brukt.

– Overalt sitter det folk og jobber, sier Sira Myhre. Det er hyggelig å se at folk finner seg til rette og bruker huset.

Folkeopplysning

– Bibliotek er folkeopplysningsinsitusjoner. I en tid preget av falske nyheter og tilgang til alt for mye uvesentlig informasjon, må bibliotekene samle folk og formidle innholdet og kunnskapen vår til langt flere enn de som bruker oss i dag. Det er det vi ser begynnelsen på nå, både i folkebibliotek og på Nasjonalbiblioteket, sier direktøren.

 

(Foto: Nasjonalbiblioteket)