Åpningssetningen i «Hundre års ensomhet» (1967) av Gabriel García Márquez (1927-2014)

Mange år senere, foran eksekusjonspeletongen, måtte oberst Aureliano Buendia tenke på den ettermiddagen for så lenge, lenge siden, da faren tok ham med for å vise ham isen.