Åndelig arkeologi

Endre Ruset

LYRISK: For tolvte året på rad arrangerer KULT også denne påsken Påske+Pasjon.

KULT – Senter for kunst, kultur og kirke og Oslo bispedømmeråd i samarbeid med Kirkelig fellesråd i Oslo og bispedømmene Borg og Tunsberg, står bak arrangementet Påske+Pasjon. Hele 64 dager med arrangementer som er viet påskehøytiden og en form for åndelig arkeologi.

Hvorfor 64 dager? Svaret er først pasjonstiden, de 14 dagene fra femte søndag i faste til første påskedag. Dertil kommer påsketiden, de femti dagene fra første påskedag til første pinsedag.

Hele det rike kulturprogrammet kan du lese her: Påske + pasjon

Mariakirkeruinen påskeaften

Påskeaften er det klart for 4-4 i Mariakirkeruinen med fire tekster knyttet til stedet og situasjonen påskeaften. Urfremføring av fire skjønnlitterære tekster om stedet Mariakirkeruinen og situasjonen påskeaften med forfatterne Nora Aschim, Ingvild Schade, Bård Torgersen og Tina Åmodt.

Fire forfattere med hver sin nye tekst til og på Påskeaften: Nora Aschim, Ingvild Schade, Bård Torgersen og Tina Åmodt.

Speiler evangelietekstene
– Tre kvinnelige og en mannlig forfatter vil delta fordi det speiler beskrivelsene evangelietekstene gir av situasjonen når Jesus utåndet på Golgata; da var det – med unntak av disippelen Johannes – kun kvinner til stede. Stedet Mariakirkeruinen er, i denne konteksten, fortolket som et tomt rom. I Mariakirkeruinen materialiseres dette gjennom at rommet er en ruin, kan prosjektleder Knut Erik Tveit berette.

Mariakirkens historie fra den på 1000-tallet ble reist som en liten trekirke og frem til den, som en av de største kirkene i landet, ble revet i 1542.

Utforsker stedet og situasjonen
4 – 4 vil utforske stedet Mariakirkeruinen og situasjonen Påskeaften.
For forfatterne aktiviseres situasjonen i praksis på tre måter:

1. Det eldste og mest korthugde av evangeliene, Markusevangeliet forteller at det var tre navngitte kvinner til stede under korsfestelsen (Markus 15, 39-41:) Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.

2. Påskeaften er et teksttomt rom i Markusevangeliet fordi Påskeaften ikke blir omtalt med et eneste ord. En dimensjon – ved det teksttomme rommet – er tomheten som følger med at Jesus er død.

3. Mariakirkeruinen blir arena under urfremføringene.

Påskeaften

Tid og sted er altså påskeaften (lørdag 16. april) Kl. 13.00 i Mariakirkeruinene med inngang fra krysset Bispegata/Dronning Eufemias gate (enden av Barcode). Gå så langs vannet innover i parkområdet hvor du finner hovedinngangen til Marikirkeruinen nær enden av vannet.

Vi avslutter denne søndagens Lyriske med en tekst av Endre Ruset (f.1981). Diktet ble framført i Mariakirkeruinene under samme arrangement i fjor:

Påskeaften

Gud var Gud i natten.
Gud var Gud i stjernene.
Gud var Gud i søvnen
i sorgen og i savnet.

og Gud gikk i søvne
naken, uten klær
gjennom kirkegården
til Gamlebyen Gravlund.

Gud passerte graven
til Oscar og Alfride
som hadde ligget stille
i nesten hundre år.

Etter han på stien:
skyggen hans på slep
Mens Gud passerte porten
mot Oslo Hospital.

Småbarnsmødre smilte
alkisene skrattet
da Gud nesten ble påkjørt
av blåtrikken til Ljabru.

Gud gikk over veien
langs gamle Oslogate
og ned i Kanslergata
til Middelalderparken.

De som kunne se han
sa: Der går en fortapt.
Og de som kunne høre
sa: Der går en som gråter.

Gud fikk øyne.
Fra øynene rant tårer.
Og Gud fikk kinn
og kinnene var våte.

Han stoppet i ruinene
av Mariakirken.
Der sørget han usynlig
mens snøen falt som regn.

Noen sa at døden
er rommet uten vegger.
Og noen sa om sorgen:
Et vindu uten tak.

Først stod han alene
og sørget over sønnen
før han fulgte vannet
inn mot Oslo S.

Gud var Gud i natten.
Gud var Gud i stjernene.
Gud var Gud i søvnen.
i sorgen og i savnet.