12 forfattere, påske og pasjon

Marie Aubert, Øystein Wingaard Wolf og Frederik Svindland (bildet) er blant forfatterne du kan møte natt til langfredag i Gamle Aker kirke.

Marie Aubert, Erland Kiøsterud, Ida Hegazi Høyer og Torgeir Rebolledo Pedersen er blant forfatterne du kan møte i Gamle Aker kirke i Oslo i påsken.

For fjerde året på rad vil tolv skjønnlitterære forfattere skrive hver sin skjønnlitterære tekst med utgangspunkt i stedet Gamle Aker kirkegård og Gamle Aker kirke, og urfremføre disse samme sted fra kl. 23 på skjærtorsdag frem til kl. 01 natt til langfredag under forfatterkonseptet «12-12 Gamle Aker».

 

Nye perspektiver

– Responsen fra publikum har vært særdeles positiv disse årene. Folk gir på ulikt vis uttrykk for at stedet og situasjonen setter en egen stemning, gir nye perspektiver på påsken og gir nye perspektiver til Gamle Aker kirkegård og Gamle Aker kirke, sier Knut Erik Tveit, kulturrådgiver Oslo bispedømme og prosjektleder for Påske og pasjon.

 

I GAMLE AKER KIRKE: Ida Hegazi Høyer.

 

Forfatterne publikum kan møte i år er Erland Kiøsterud, Ingvild Lothe, Øystein Wingaard Wolf, Ida Hegazi Høyer, Gunstein Bakke, Marie Aubert, Joakim Kjørsvik, Inger Bråtveit, Torgeir Rebolledo Pedersen, Ane Nydal, Håvard Syvertsen, Frederik Svindland.

 

Nærmere grunnstrengene

Selv om det er fjerde året med forfatter-opplegget i Gamle Aker Kirke, har «Påske og pasjon» en noe lengre historie: Det er syvende året et bredt program blir tilbudt befolkningen i bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder & Telemark i perioden fra 2. april til og frem til 1. pinsedag. Programmet utvikles kontinuerlig gjennom hele pasjons- og påsketidens 64 dager.

– Det eneste målet vi har med «Påske og pasjon» er at påskefortellingen ikke skal bli borte. Dramaet knyttet til påskefortellingene er viktig i mye av verdenslitteraturen. Det er ikke nødvendigvis slik at kirken kommer nærmest grunnstrengene i fortellingene. Noen ganger er teateret eller den visuelle kunsten nærmere. Vårt ønske er at påskens innhold ikke skal forvitre verken ut av språket eller bevisstheten i kunst- og kulturfeltet. Det tror vi «Påske og pasjon» kan bidra til, sier Knut Erik Tveit.

 

I GAMLE AKER KIRKE: Torgeir Rebolledo Pedersen

 

Om Menneskesønnen

– I de fire årene vi nå har holdt på har stedet (Gamle Aker kirkegård/kirke), situasjonen (urfremføringen på skjærtorsdag/natt til langfredag og beskrivelsen i Markusevangeliet av «skjærtorsdag/natt til langfredag-hendelsen) og Markusevangeliet vært de tre pilarene, sier Tveit og legger til:

– I 2014 hentet vi frem Agnus Dei-symbolet på kirkegårdene eldste gravlokk fra 1100-tallet, graven til Hans Nielsen Hauge, Midgardsormen som er støpt inn i grunnmuren på apsis i sidekapellet mot nord, Graven for de navnløse og kirkerommet. I 2015 hentet vi frem treet foran kirken, graven til Enevold Falsen, Obelisken (symbol brukt på flere gravstener), Torvald Moseids glassmosaikk Den Seirende Kristus, steinblokkene i kirken og himmelhvelvingen (over byen). I fjor hentet vi frem Gud, Jesus og Den hellige ånd. I 2017 henter vi frem begrepet som Jesus – i Markusevangeliet – bruker om seg selv: Menneskesønnen.

 

I GAMLE AKER KIRKE: Marie Aubert

 

Vil ha med debutanter

– Jeg har alltid «én til én»-befaringer med forfatterne før de begynner skriveprosessen. Da introduseres de for stedet gjennom at vi vandrer omkring mens jeg peker på hva vi har hentet frem i tidligere år. En avgjørende del av konseptet er at det hvert år skal delta flere debutanter, og i år har vi med oss fire. Jeg leser i prinsippet alle debutanter innenfor skjønnlitteratur som er bosatt i Oslo, sier Knut Erik Tveit.

 

 

(Foto Svindland: Anna Julia Granberg / Cappelen Damm – Haegazi Høyer: Paal Audestad / Tiden – Rebolledo Pedersen: Inger Marie Grini / Oktober – Aubert: Anna Aubert / Oktober)