Kroken på døra for tanum.no

Fra bokhandel-offensiv til retrett: Punktum er satt for 190 års bokhandel-historie.