«Forskjellsbehandler ikke eierforlagene»

«Det er ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur», skriver Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.