Forleggerne med royalty-oppklaring

Forleggerforeningen: Mammutsalg er realisasjon og også royaltyprosenten kan settes ned.