– Gjør vurderingen anonym

Myriam Bjerkli ønsker at Det litterære råd får anonyme PDF til vurdering.