E-bokframgang for EBOK.no

EBok.no-sjef Lene Røren

Vigmostad & Bjørkes digitale salgsselskap for allmennbøker, EBOK.no AS, viste sterk framgang i desember.

Tall fra Bokbasen viser at EBOK.no i desember oppnådde en markedsandel på over 50 prosent for stykksalg av e-bøker og lydbøker.

Strømmetjenestene dominerer

E-bok salget har riktignok ikke utviklet seg slik mange tenkte. Selv ikke momsfritak har bidratt til nevneverdig framgang. I fjor bidro e-bøker for allmennmarkedet med 52 millioner kroner i netto forlagsinntekter, en liten nedgang fra året før. Stykksalget av digitale lydbøker har imidlertid falt betydelig, selvsagt på bakgrunn av strømmetjenestenes inntog, men fortsatt er det noen som ikke vil vente på at lydboka blir tilgjengelig i strømmetjenestene etter fastprisperioden. Netto forlagsinntekter for stykksalg av lydbøker beløp seg i fjor til litt over 20 millioner kroner.

I stedet for e-bøker har den digitale bokomsetningen blitt fullstendig konsentrert rundt strømmetjenestene for lydbøker. Her utgjør netto forlagsinntekter over 300 millioner kroner.

Solgt over tusen eksemplarer av Abid Radja

72 millioner (e-bok- og lydbok stykksalget) høres kanskje ikke så mye ut, men om vi sammenligner med det stupende pocketboksalget ga pocketboka i fjor samlede forlagsinntekter på 166 millioner kroner. Det digitale stykkboksalget tilsvarer med andre ord over 40 prosent av de samlede forlagsinntektene fra pocket. Men der pocketsalget er spredd på kanskje tusen utsalgssteder inkludert dagligvare, er e-bok og lydboksalget konsentrert til et fåtall aktører.

Bestselgerlistene til Ebok.no viser at mange selv om de trolig også abonnerer på strømming,  velger å kjøpe både nye ebøker og lydbøker. Ebok oppgir blant annet å ha solgt over 1 000 eksemplarer av Abid Radjas Min Skyld. Den av fastprisbøkene som solgte aller mest på Ebok.no i 2021, det med nærmere 4 000 eksemplarer, ble likevel Den savnede søsteren av Lucinda Riley. Andre titler som solgte godt var Jørn Lier Horsts Grenseløs, Anne Holts Det ellevte manus, Victoria Hislops August og Jørgen Jægers Dommen.

Hele 80 prosent av bestselgerene hos Ebok.no i desember var fastprisbøker og andelen virker nå stabil.

Litt lavere marginer til salgsleddet

Salgsprovenyet EBOK.no kan beregne seg for salg til sluttkunde er vanskelig å beregne, men vil vise seg på årsregnskapet for 2021 som presenteres senere i år, dette ettersom selskapet nå er skilt ut som eget datterselskap i Vigmostad & Bjørke-konsernet.

Salgsprovenyet er gjerne litt lavere enn for papirboka, men skulle EBOK.no opprettholde en 50-prosents markedsandel på salget av digitalt stykkgods året gjennom, skulle dette tilsi en bruttoomsetning på tett oppunder 60 millioner, salgsprovenyet ville da kunne beregnes til opp mot 20 millioner kroner i nettoinntekter for selskapet.

Penger det og – kjemisk fritt for frankering, kartong, limbånd, diesel og lastebil.